Integritetspolicy

Integritetspolicy

På funktionären.se är skydd av din integritet viktig. Nedan finner du en detaljerad beskrivning av vår behandling och
bearbetning av dina uppgifter. Gobrilla Development AB (omnämnes som Vi i texten) agerar som personuppgiftsbiträde i
samarbete med de klubbar som använder vår molnbaserade tjänst funktionären.se. Gobrilla Development AB agerar inte
som personuppgiftsansvariga gentemot klubbens medlemmar/användare.

 1. Personuppgifts- och dataskyddskontakt:

  Gobrilla Development AB
  E-mail: dataskyddskontakt@gobrilla.com

 2. Principer för insamling och lagring av din data

  a. Ändamål och laglig grund för
  databearbetningenÄndamålet med bearbetningen av din data är att möjliggöra en god upplevelse när du besöker vår
  webbsida, hantera dina funktionärsanmälningar och bearbeta överenskommelser med dig. Den lagliga grunden för
  databearbetning är artikel 6, paragraf 1, i Dataskyddsförordningen.
  b. Borttagning och blockering av data i
  händelse av lämplighet.Vi lagrar bara din data så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet som är
  beskrivet för varje enskild åtgärd. När syftet har blivit uppfyllt kommer vi att radera din data. Vid en
  förlängd lagring av din data på grund av lagstiftning kommer vi att radera din data efter en given tidsfrist.
  c. Rätt till insikt, rättelse, radering, restriktion och invändningDu har när som helst rätt att ta emot
  information gällande din personliga information som är lagrad av oss. Om uppgifterna vi har är inkorrekta har du
  rätt till rättelse. Du har rätt att begära radering av din personliga information så länge vi behöver
  uppgifterna för att uppfylla en överenskommelse med dig. Borttagning och radering av data kan vara i konflikt av
  lagstiftningen i förhållande till lagring. I det här fallet har du rätt att blockera din data.Vill du utöva dina
  rättigheter kan du ta kontakt med vår representant för dataskydd.
  d. KlagomålOm du har några klagomål bör du ta kontakt med Gobrilla Developments Personuppgifts- och dataskyddskontakt. Du kan även ta kontakt med den
  nationella myndighet som hanterar dataskydd.
  e. KrypteringFör att säkra din data vid överföringar använder vi SSL-kryptering av HTTPS
  f. Ändringar i vår integritetspolicyVi kommer alltid att justera vår integritetspolicy
  efter gällande lagstiftning. Annat behov av ändring i vår integritetspolicy kan också vara en konsekvens av
  utvidgande av vår tjänst. Besöker du vår webbplats igen är det den nya integritetspolicyn som gäller.

 3. Insamling, bearbetning, och användning av din IP-adress

  a. Insamling av datatrafikDu kan alltid besöka
  vår webbplats utan att aktivt ge ut information om dig. Vi samlar in åtkomstdata som blir överförd av din
  webbläsare. Dessa innehåller följande:

  • Webbläsare typ / version
  • Operativsystem
  • Referens URL (tidigare besökt hemsida)
  • Värdnamn från din dator (IP-adress)
  • Tid från serverförfrågan

  Denna data är endast insamlad av tekniska orsaker och är lagrad under ditt besök på vår webbplats. Det tillåter
  oss inte att identifiera dig. Din internetleverantör skulle möjligtvis kunna identifiera din internetanslutning
  baserat på din IP-adress som är lagrad av oss.
  b. Borttagning och raderingVi kommer endast att lagra din data
  under ditt besök på vår webbplats. Vi kommer automatisk att radera informationen så fort din webbläsare har
  stängt ner vår webbplats.

 4. Cookies

  Vi använder så kallade “cookies”. Cookies är små textfiler som är överförda från en webbserver
  till din hårddisk. Det förser oss automatisk med viss information som IP-adress, webbläsare, operativsystem från
  din dator och din internetanslutning.
  Cookies kan inte starta program eller överföra virus till din dator.
  Baserat på informationen i cookies har vi möjlighet att förenkla navigation och möjliggöra en korrekt visning av
  vår webbplats.Datan vi samlar in kommer inte under några omständigheter bli vidareskickade till en tredje part
  eller bli använd för att upprätta en anslutning med din personliga information utan ditt medgivande.
  Vi använder cookies för följande syften:

  • Teknisk funktionalitet: Gör det möjligt att komma ihåg dina
   preferenser
  • Trafikmätningar: Ger oss kunskap gällande antalet besökare.
 5. Registrering på vår webbplats

  När du (eller klubben) registrerar dig, vilket gör det möjligt för dig att
  använda tjänsten funktionären.se, kommer vi samla och lagra din personliga information såsom namn, adress,
  telefonnummer, email, närvaro och födelsedatum. Konton på vår webbsida har också rätt till rättelse och
  radering.
  Vi lagrar data från klubbens medlemsregister för att kunna hantera funktionärsuppdrag kopplade till
  medlem. Denna data erhåller vi från klubben och den innehåller medlems personnummer, adress, kontaktuppgifter
  till medlem och till medlems målsman/närstående och träningsgrupp.

sv_SESwedish
sv_SESwedish